Boer, visser of visboer

Agrivis.nl fungeert als spil tussen de visserijsector, de agrarische sector en de consument.
De consument eist milieu- en diervriendelijke productiemethoden, zowel de boer alsmede de visser moeten steeds meer moeite doen om aan alle richtlijnen te kunnen voldoen. Zowel Boeren als ook vissers proberen hun inkomen zeker te stellen door te zoeken naar alternatieve producten.

Agrivis.nl streeft ernaar om samen met boeren vissen te kweken in bestaande sloten en vaarten. De vraag naar vis vanuit de consument neemt toe. Echter de visserijsector is sterk afhankelijk van vangsten en de beschikbaarheid van vis in de vrije natuur. krijgt steeds meer beperkingen opgelegd.

Visteelt lijkt een serieus alternatief en vraagt daarnaast geen landschappelijke aanpassingen. Agrivis.nl komt graag in contact met belangstellende boeren, vissers en visboeren.
Vul het contactformulier in voor verdere informatie.